Oferta

Porady dotyczące zaburzeń odżywiania

10-04-22 - Autor artykułu - @admin

Zaburzenia odżywiania obejmują grupę chorób o podłożu psychicznym. Najczęściej objawiają się zmniejszonym lub zwiększonym łaknieniem, mogą dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Zaburzenia odżywiania zdecydowanie częściej odnotowuje się u młodych kobiet, co nie oznacza, że mężczyźni nie chorują wcale. Są jednak grupą, która przeważnie rzadziej zgłasza problem i szuka pomocy medycznej. 

Zaburzenia odżywiania - profilaktyka 

Profilaktyka zaburzeń odżywiania dzieli się na kilka istotnych obszarów. Istnieją programy środowiskowe, które mają na celu zwiększać odporność na niekorzystne wpływy otoczenia już od najmłodszych lat a także poprawić świadomość osób młodych. Podczas profilaktyki należy mieć na uwadze dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, które przejawiają pierwsze symptomy związane z zaburzeniami odżywiania. Kluczową rolę odgrywają tutaj osoby z najbliższego otoczenia - rodzice, opiekunowie czy nauczyciele. 

Zaburzenia odżywiania - diagnostyka 

Diagnozowanie zaburzeń odżywiania polega na ocenie klinicznej, rozpoznaniu niepokojących objawów czy znaków. Zalicza się do nich ciągła utrata masy ciała, ograniczanie jedzenia lub nadmierne przejadanie się, nadużywanie środków przeczyszczających a także obsesyjne ćwiczenia fizyczne. Należy zwrócić również uwagę na stan psychiczny osoby chorej i wziąć pod uwagę utrzymujący się od dłuższego czasu spadek nastroju czy niemożność skupienia się na obowiązkach w pracy lub szkole.

Zaburzenia odżywiania - rodzaje 

Do najbardziej znanych zaburzeń odżywiania zalicza się anoreksję oraz bulimię. Dodatkowo wyróżnia się zaburzenia takie jak zespół przeżuwania, zespół nocnego jedzenia czy jedzenie kompulsywne. Zaburzenia odżywiania często występują równolegle wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi dlatego zaleca się holistyczne podejście do tematu i zwrócenie uwagi zarówno na ciało, umysł jak i emocje osoby chorej.