Oferta

Jakie terapie mogą pomóc dziecku z zespołem Aspergera?

01-05-22 - Autor artykułu - @admin

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurorozwojowym, jednym z odcieni spektrum autyzmu. Charakteryzuje się on subtelnymi objawami w obrębie interakcji społecznych oraz komunikacji niewerbalnej. Inna budowa układu nerwowego wiąże się często z nietypowymi reakcjami na różne bodźce, co może utrudniać dziecku funkcjonowanie.

Jak radzić sobie ze stresem u dziecka z zespołem Aspergera?

Nieprzewidywalny, nieułożony świat zewnętrzny może być powodem stresu u dziecka z zespołem Aspergera. Aby zapobiegać sytuacjom, w których reakcje emocjonalne biorą górę, należy unikać zmian, stworzyć dziecku akceptowaną przez nie rutynę oraz nauczyć je, jak radzić sobie ze złością. Dobrze jest sporządzić z dzieckiem papierową listę kroków, które musi wykonać w trudnej sytuacji.

Jak rozwijać umiejętności dziecka z zespołem Aspergera?

Umiejętności warto rozwijać z pomocą lekarzy i terapeutów, którzy wybiorą odpowiednie metody pracy z dzieckiem. Każdy pacjent jest odrębną jednostką, dlatego też terapia powinna być dobrana w zależności od potrzeb dziecka, po konsultacji ze specjalistą.

Terapia dzieci z zespołem Aspergera – jakie metody są najskuteczniejsze?

Według NAC terapia dla dzieci z zespołem Aspergera powinna obejmować konsultacje poznawczo-behawioralne, w tym te oparte na Treningu Umiejętności Społecznych. Wszystkie działania muszą być jednak dobrane do indywidualnych problemów, z jakimi dziecko się mierzy. Niezwykle ważne jest też wsparcie otoczenia. Obecna wiedza naukowa podkreśla ważną rolę rodziców w procesie terapeutycznym, ich spokój i dobre zarządzanie stresem.